Keurmerk voor duurzamer terreinbeheer

 • Duurzamer beheer van de openbare ruimte

  De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van openbare ruimtes. Denk aan wegenbermen, parken maar ook natuurterreinen en bijvoorbeeld particuliere bedrijfsterreinen en sportcomplexen.

  Werken volgens de eisen van de Barometer is ambitieus, maar levert ook véél op. Op de eerste plaats natuurlijk de winst voor het milieu; daar heeft íedereen belang bij.

  Daarnaast tonen bedrijven, organisaties en overheden met dit Barometer certificaat aan dat het terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd. Het certificaat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke partij! En dat kan weer van betekenis zijn voor bijvoorbeeld opdrachtgevers, inwoners, gebruikers van terreinen en andere betrokkenen.

 • Twee niveaus van duurzamer beheer

  Zilver
  Het certificaat ‘Zilver’ ondersteunt terreinbeheerders en uitvoerders (zoals hoveniers en groenaannemers) om de complexe uitvoering te borgen van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en eventuele onkruidbestrijding en plaagbestrijding in groene terreinen. 

  Goud
  Met het Gouden niveau van de Barometer tonen terreinbeheerders aan dat zij ‘duurzamer beheren’ op heel veel facetten van hun domeinen. 

  > Klik voor meer info over de eisen voor Zilver en Goud

Nieuws

 • Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Duurzame Aquacultuur Barometer Duurzame Bloemist Barometer Duurzame Evenementen Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer EU Ecolabel SMK
  02-08-2017

  Rentekorting voor SMK-keurmerkhouders

  Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van een derde tranche van de Rabo Impactlening van 200 miljoen euro. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  01-02-2017

  Gemeente Bladel over de Barometer: "Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie"

  Gemeente Bladel heeft al sinds 2008 een gouden certificaat voor het beheer van de openbare ruimte. Huub Willems, werkzaam bij Bladel , geeft zijn visie.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  01-02-2017

  Vernieuwde Barometer voor ambitieus terreinbeheer

  Chemievrij onkruidbeheer wordt stapsgewijs de wettelijke norm. Maar heeft het dan nog wel zin om je als bedrijf of organisatie te certificeren volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer? (Bron: Tuin & Landschap)