Keurmerk voor duurzamer terreinbeheer

 • Duurzamer beheer van de openbare ruimte

  De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van openbare ruimtes. Denk aan wegenbermen, parken maar ook natuurterreinen en bijvoorbeeld particuliere bedrijfsterreinen en sportcomplexen.

  Werken volgens de eisen van de Barometer is ambitieus, maar levert ook véél op. Op de eerste plaats natuurlijk de winst voor het milieu; daar heeft íedereen belang bij.

  Daarnaast tonen bedrijven, organisaties en overheden met dit Barometer certificaat aan dat het terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd. Het certificaat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke partij! En dat kan weer van betekenis zijn voor bijvoorbeeld opdrachtgevers, inwoners, gebruikers van terreinen en andere betrokkenen.

 • Twee niveaus van duurzamer beheer

  Zilver
  Het certificaat ‘Zilver’ ondersteunt terreinbeheerders en uitvoerders (zoals hoveniers en groenaannemers) om de complexe uitvoering te borgen van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en eventuele onkruidbestrijding en plaagbestrijding in groene terreinen. 

  Goud
  Met het Gouden niveau van de Barometer tonen terreinbeheerders aan dat zij ‘duurzamer beheren’ op heel veel facetten van hun domeinen. 

  > Klik voor meer info over de eisen voor Zilver en Goud

Nieuws