Duurzamer beheer van groene en verharde terreinen


De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van groene en verharde terreinen.

De Barometer is ambitieus. Bedrijven en organisaties tonen met het Barometer certificaat naar opdrachtgevers en stakeholders aan dat terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd.
 

Garantie voor verantwoord terreinbeheer


Het certificaat ‘Zilver’ faciliteert opdrachtgevers en uitvoerders om de complexe uitvoering te borgen van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en eventuele onkruidbestrijding en plaagbestrijding in het groen. 

 Goud’ definieert duurzamer terreinbeheer in de volle breedte. Naast de eisen voor ‘Zilver’, gaat het over de inkoop van duurzaam (plant)materiaal, het beheer van groen- en zwerfafval, terugdringing van hondenpoep, beperking van meststoffen en het maken van een natuurplan.